top of page

הרצאות ופיתוח מקצועי

שיטת הסמכות החדשה

התכנית מאפשרת לצוות החינוכי כלים להתמודדות עם תלמידים מאתגרים התנהגותית בכיתה, ומכשירה אותו להתמודד באופן אפקטיבי. נעמיק בנושאים: הפרעות התנהגות, ילדי פיצוץ, הבניית סמכות המורה, שליטה עצמית, מניעת הסלמה והשהיית תגובה, בניית אמון עם ההורים, חיזוק תחושת המסוגלות, הצבת גבולות ועוד. התכנית מתבססת על שיטת הסמכות החדשה של פרופ' חיים עומר, לביסוס סמכות משמעותית בכיתה.

Math Teacher

המורה - מנכ"ל הכיתה

התכנית מאפשרת לצוות בית הספר הכרות והתנסות בכלים לניהול כיתה יעיל ואפקטיבי, ומקדמת מסוגלות מורים והעצמה. בין הנושאים: הכרות עם מאפייני הדור, מאפיינים לומדים ולמידה משמעותית, 12  תפקודי לומד, עקרונות לעבודה בכיתה הטרוגנית, כלים פרקטיים לעבודה דיפרנציאלית, פסיכופדגוגיה, ניווט כיתה, משמעת אפקטיבית ועוד.

Enjoying Outdoor

פיתוח חוסן וויסות ריגשי

התכנית המקנה לצוותים כלים פרקטיים לפיתוח חוסן וויסות ריגשי, הנשענים על ה- CBT. דרך התכנית נקדם את היכולת להתמודדות יעילה עם מצבים מאתגרים, לחצים, עומסים, נעשה שימוש בכלים קוגניטיביים ונכיר מספר טכניקות להירגע ולווסת את עצמנו. נעבוד על דפוסי חשיבה מעכבים, חיבור והתבוננות על הרגשות שלנו, נבין כיצד הרגשות והמחשבות שלנו מפעילים אותנו, וכיצד ניתן לווסת אותם. 

התכנית משלבת כלים מתחום המיינדפולנס וה- NLP.

Happy Children

כישורים חברתיים

התכנית מקנה לצוותים העמקה וכלים לפיתוח כישורים חברתיים ומיומנויות חברתיות בקרב התלמידים. הכרות עם נושאים וכלים בתחום הכישורים החברתיים כמו: אינטליגנציה חברתית, מיומנויות חברתיות נדרשות, אקלים כיתה, סטאטוס חברתי, ערך העצמי ומסוגלות עצמית וחברתית, התכנית מכשירה את הצוות בפיתוח אקלים חינוכי חברתי מיטבי, ונותנת כלים לקידום מיומנויות חברתיות, מסוגלות ודימוי עצמי של כל תלמיד להצלחתו בבית הספר. 

Clapping Audience

הרצאות אורח

מגוון הרצאות אורח בתחומים כגון: ייעוץ ארגוני, הנחיית קבוצות, כלים מתוקשבים להוראה מרחוק, הוראה היברידית, SEL - למידה חברתית-ריגשית, פסיכופדגוגיה, מוטיבציה, חרדה חברתית, אינטליגנציה ריגשית וחברתית, רווחה נפשית וחוסן, מיינדפולנס, תקשורת בין אישית ועוד. ניסיון רב בהרצאות פרונטליות ובהרצאות מקוונות, לקהלים אקדמאיים ולאנשי חינוך.

bottom of page