top of page

ייעוץ ארגוני

Colleagues

ייעוץ ארגוני במערכת החינוך

תהליך של ייעוץ ופיתוח ארגוני למנהלי בתי ספר, לקידום בית ספרם, הכולל: מיפוי ואבחון ארגוני, בניית תכנית עבודה שנתית, ליווי המנהל בתהליך הטמעת התכנית, הדרכה ופיתוח מקצועי למנהל בתהליכי צמיחה ושינוי הכוללים כלים לניהול אפקטיבי ויעיל. המענה לבית הספר יינתן על פי צורכי המערכת, ובהלימה לתוצאות האבחון, בתחומים מהייעוץ הארגוני כגון: הבניה ארגונית, מיסוד שגרות ניהוליות, מנגנונים, סדירויות, טיפוח שדרה מנהיגותית בארגון, הטמעת ערכים ותרבות ארגונית ועוד.

Team Meeting

סדנאות אימון לצוותי ניהול

תכנית סדנאית חווייתית, המשלבת ידע אקדמי, סרטונים, משימות והפעלות המעשירות את צוות הניהול והמאפשרות לו להכיר ולהעמיק את ההתבוננות בנושאים הקשורים לתפקידם כמנהיגים בארגון, ולהעמיק בסוגיות ניהוליות. בין הנושאים: הכרות עם סגנונות מנהיגות וטיפוח סגנון מנהיגות אפקטיבי, קידום תקשורת בין אישית, רמות הקשבה וניהול קונפליקטים, ניהול זמן, ניהול צוות באופן אפקטיבי, פיתוח חוסן אישי וצוותי ועוד.

bottom of page